7.6.08

"ıkınımsal"

Bir yaşıma daha girdim... Akademik bir bildiri sunan bir Yard. Doç. Dr. Zülfükar Sayın'ın konuşmasında duydum bu sözcüğü. Melih Gökçek'in Ankaralılar'a hediyesi (?!) yeni Ankara logosunun anlambilimsel analizi sırasında birkaç kez "ıkınımsal" sözcüğü kullanılınca, bu sözlüğe koymak gerektiğini düşündüm. Türkçe sözlükte böyle bir kelime yok. Ancak gramer olarak yanlış değil. "Ikınmak"tan türetilmiş. İte kaka şirin gösterilmeye çalışılan, sahip olmadığı anlamların zorla yüklenmeye çalışıldığı logoyu hazırlanayan ve kamuoyu karşısında savunanların tavrı böyle tanımlanıyor.

Hiç yorum yok: